Prosjektet «Nye kommuner – bibliotek i nye roller» har et mål om å bidra til at beslutninger om bibliotek i Kommunereformen tas på kunnskapsbasert grunnlag. Portalen «Nye kommuner – nye bibliotek» er tenkt som et virkemiddel for å nå dette målet, med samling og presentasjon av ressurser i tråd med «Biblioteket tar saka»-metodikken. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket, og handler dessuten om fylkesbibliotekets veilederrolle i utviklingen av nye bibliotekmodeller.

Fylkesmennene og Distriktssenteret har sentrale roller i Kommunereformen, og deres nettsider gir god oversikt over prosessene i kommunene, råd i utredningsarbeidet og relevante forsøk og erfaringer. Fylkesbibliotekene i Trøndelag tar i sitt prosjekt et ansvar for å samle ressurser fra et bredt spekter av kilder. Mye handler om Kommunereformen generelt, men portalen har en klar bibliotekvinkling for å kunne sikre at erfaringer og forskning om bibliotekstruktur, tilgjengelighet og tjenesteinnhold er lett å finne for de som vurderer bibliotekets plass i nye organisasjoner.

Portalen utvikles i samarbeid med Anders Ericson, som står bak «Biblioteket tar saka» og idéen om biblioteket som bygger opp digitale emnesamlinger preget av aktualitet, allsidighet og kvalitet – som en videreutvikling av de tradisjonelle fysiske emne-samlingene og -utstillingene. Den reviderte bibliotekloven poengterer folkebibliotekenes uavhengighet og deres ansvar for aktiv formidling også ved offentlig samtale og debatt. Med portalen «Nye kommuner – nye bibliotek?» har vi forsøkt å praktisere dette innenfor et tema som også handler om bibliotekene selv.

En kommunereform tar tid, og resultatet er umulig å forutsi. Foreløpig er det ikke mange eksempler på bibliotek i kommunesammenslåing å vise til i Norge, men det finnes mye kunnskap om hva folkebiblioteket betyr for enkeltmennesker, nærmiljø og samfunn. Mitt håp er at denne kunnskapen skal bli mer synlig gjennom portalen, og at sammenstillingen med stoff om kommunesammenslåing og samarbeid gir et godt redskap i videre utredningsarbeid.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »