Avisene har så smått begynt å “lekke” om høstens politiske thriller (i tillegg til den i USA): – Hva vil fylkesmennene foreslå? Vil de respektere de lokale avgjørelsene eller foreslå storkommuner helt etter egne vurderinger?

Kortversjonen av fylkesmennenes oppdrag i denne fasen av reformen lyder: “Innen 1. oktober 2016 skal fylkesmennene vurdere om kommunenes vedtak er i tråd med målene for reformen og gi en tilrådning om kommunestrukturen i fylket, slik stortingsflertallet har bedt om”.

Foreløpig har bare fylkesmannen i Vestfold levert, men de andre kommer nå på løpende bånd og avsluttes med Sogn og Fjordane og Buskerud nøyaktig innen fristen 1. oktober. Departementet samler lenker til alle tilrådingene på en egen side.

I portalen har vi lagt denne lenka under Dokumentene i saken > Statlige dokumenter.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »