Partiene mener

Partiene behandler gjerne dette spørsmålet i ulike programmer og tekster, og ordlyd og detaljeringsgrad kan variere noe mellom disse. Nedenfor forsøker vi å først lenke til de mest aktuelle og grundige. Hvis partiene skulle være uenige i våre prioriteringer, eller nye tekster er kommet til, vennligst skriv til oss om dette til: frilanders at gmail.com.

Partisamarbeid i Stortingsperioden 2013-17:

Stortingspartiene:

Utdanningsforbundet gjengir pr. april 2015, i kortform, delvis med sine egne ord, partienes syn på K-reformen nederst i denne artikkelen. Et enda mer konsentrert sammendrag fins i denne artikkelen for skoleelever på NDLA. Dette mente de i august 2013, da Klassekampen tok en rundspørring.

ArbeiderpartietKommunestruktur (punkt under “Politikken A-Å”) / Kommunereformen blir frivillig (uttalelse aug 2015) / Partiprogram 2013 – 2017 /

Høyre: Kommunereformen (punkt under “Vår politikk A-Å”) / Høyres håndbok 2015 (side 145-46, 151 m.fl.) / Høyres stortingsvalgprogram 2013-2017 (side 63) /
Høyres prinsipprogram (side 9) 2008.

Fremskrittspartiet: Kommune- og demokratireform (avsnitt i resolusjonen “FrP-kommunen – for en enklere hverdag”, fra landsmøtet 2015) / Kommunesammenslutninger (punkt i “FrP fra A til Å”) / Modernisering av offentlig sektor (avsnitt i Handlingsprogram 2013-17, side 5) / Demokrati (avsnitt i Prinsipp- og handlingsprogram, side 4ff).

Kristelig FolkepartiKommunereform (punkt under “Politikk A-Å”) / KrFs stortingsprogram 2013-2017 (side 99) /

Senterpartiet: Kommunesammenslåing (punkt under “Politikken fra A til Å”) / Nei til tvang / Prinsipp- og handlingsprogram 2013 – 2017

VenstreKommunestrukturFylkeskommunen (temaer under “Venstres politikk fra A til Å”) / Stortingsvalgprogrammet 2013-15 (side 74-75)

Sosialistisk Venstreparti: SVs kommunevalgplattform (side 5) / Arbeidsprogram 2013-17 (side 95 i pdf-utgaven) /

Miljøpartiet De Grønne: Arbeidsprogram (pkt 15 side 56) / Prinsipprogram (side 6) /

Partier i tillegg representert i fylkes- og kommunestyrer (unntatt bygdelister) Bare unntaksvis har det vært mulig å finne programpunkt om K-reformen:

De Kristne / Demokratene i Norge / Kystpartiet / Pensjonistpartiet / Rødt / Samfunnsdemokratane / Sámi álbmotbellodat/Samefolkets parti / Verdipolitisk parti

Øvrige partier og bygdelister: Se disse listene på Wikipedia med lenker til:

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »