Om prosjektet

Prosjektet «Nye kommuner – bibliotek i nye roller» har et mål om å bidra til at beslutninger om bibliotek i Kommunereformen tas på kunnskapsbasert grunnlag. Portalen «Nye kommuner – nye bibliotek» er tenkt som et virkemiddel for å nå dette målet, med samling og presentasjon av ressurser i tråd med «Biblioteket tar saka» -metodikken. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket, og handler dessuten om fylkesbibliotekets veilederrolle ved utviklingen av nye bibliotekmodeller.

Portalen utvikles i samarbeid med Anders Ericson, som står bak «Biblioteket tar saka» og idéen om biblioteket som bygger opp digitale emnesamlinger preget av aktualitet, allsidighet og kvalitet – som en videreutvikling av de tradisjonelle fysiske emne-samlingene og -utstillingene. Den reviderte bibliotekloven poengterer folkebibliotekenes uavhengighet og deres ansvar for aktiv formidling også ved offentlig samtale og debatt. Med portalen «Nye kommuner – nye bibliotek?» har vi forsøkt å praktisere dette innenfor et tema som også handler om bibliotekene selv.

Prosjektskisse «Nye kommuner – bibliotek i nye roller» (pdf)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »