Vi har tidligere flere ganger vist til Kommunal Rapports “reformkart” som skal være ajourført når det gjelder de ulike fasene av de lokale prosessene. Vi har likevel savna avmerking av nye kommuner, der det innen ferien har vært gjort positive politiske vedtak om sammenslåing. Men nå finner vi en versjon av dette kartet på en annen adresse, der de nye vedtaka er med, fortsatt markert med grønn farge.

NB: Som KR sier i denne oversiktsartikkelen fra 1. juli, er det mange av de med vedtak om sammenslåing som per i dag ikke har noen å slå seg sammen med.

Husk også at Distriktssenteret har en tilsynelatende godt ajourholdt lenkeliste til alle intensjonsavtalene som er inngått.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »