Kommunene Andebu, Sandefjord og Stokke i Vestfold var for to år siden de første som leverte søknad til departementet om sammenslåing, og alt 1. januar 2017 vil den nye Sandefjord kommune være en realitet. Dermed vil det de omtaler som “Nye Sandefjord bibliotek” være tidlig ute med den konkrete fusjonsprossessen, og dermed først med erfaringer fra dette. Erfaringer de vil dele med alle interesserte på bloggen “Bibliotekfusjon i Sandefjord, Andebu og Stokke”, med undertittelen “Hvordan 1+1+1 = mer enn 3!”.

De har søkt og fått prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket, og av prosjektsøknaden framgår det at målsetninga blant annet er å “Identifisere og dokumenterer problemstillinger og vurdere mulige løsninger” og å “bygge opp en erfaringsbank i form av en blogg for bibliotek i kommunesammenslåingsprosess med erfaringer fra Nye Sandefjord. Erfaringsbanken kan munne ut i en strategi for bibliotek i kommuner som slås sammen”.

Vi vil følge med her på portalen og videreformidle erfaringer som er interessant for flere. Ikke alt vil være like overførbart; vi kan lese at de tre kommunene er omtrent likeverdige når det gjelder økonomisk innsats per innbygger på bibliotek i dag, mens antall innbyggere varierer fra ca. 46000 (Sandefjord), via 11000 (Stokke) til 6000 (Andebu). Avstandene vil fortsatt være korte i landsmålestokk, med bare en drøy halvtimes kjøring fra Høyjord nord i Andebu til Sandefjord sentrum.

Noe som virkelig kan være interessant, er at kommuneledelsene fremhever at biblioteka ivaretas som samlingssted og også “kulturutvikler”. Biblioteket er plassert under samme kommunalområde som stedsutvikling, “derfor er det spennende å vurdere hvordan biblioteket kan supplere kommunalområdet som en aktør i dette”, heter det på nettstedet.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »