Regjeringens prosjekt ” Fremtidens lokaldemokrati” arrangerer lokaldemokratikonferanse for nye kommuner den 25. og 26. september 2018. Konferansen er lagt til Trondheim, og er åpen for alle nye kommuner. Prosjektkommunene får dekket deltakelse for inntil sju personer. Bibliotekenes rolle i lokaldemokratiet er viktig å få belyst i konferansen dypdykk – temasamtaler, og særlig bibliotekansatte i prosjektkommunene bør sjekke om de har anledning til å delta. Program og påmeldingsinformasjon finnes her. Nye kommuner som er med i “Fremtidens lokaldemokrati”, og informasjon om prosjektet, ser dere her.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »