Litteratur og forskning

Institusjoner

  • Den største enkeltaktøren her er det statlige Distriktssenteret, med avdelinger i Steinkjer, Sogndal og Alstahaug. De utreder sjøl og bestiller forskning fra ulike FoU-miljø. Oversikten deres over rapporter, notater osv. dekker blant annet kommunesamarbeid og Kommunereformen. Oversikten kan sorteres etter utgiver, og da går det fram hvilke andre institusjoner som er aktive på feltet.
  • NIBR – Norsk institutt for by- og regionforskning – har “Demokrati og styresett” som et sentralt kompetanseområde. Her inngår bl.a. “Kommunestruktur, kommunal organisering og tjenesteproduksjon”. Rapportene deres som dekker kommunereformen tar Distriktssenteret med i sine oversikter (se kulepunktet ovenfor).

Bøker, utredninger og rapporter

Et utvalg av de viktigste:

  • Kommunereform i perspektiv. Red.: Jan Erling Klausen,Jostein Askim og Signy Irene Vabo. Fagbokforlaget, 25.04.2016. Omtale i portalen.
  • Folkestyre eller elitestyre? Red.: Alf-Inge Jansen og Bjarne Jensen. Res Publica, april 2016. Omtale i portalen.
  • Difi. (2015). Innbyggerundersøkelsen. Hva mener innbyggerne? / Hva mener brukerne? / Oppsummeringer: Hva mener innbyggerne? og brukerne?
  • Rattsø, Jørn. (2014). Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering : Utfordringer for kommunereform (Vol. Nr. 02/14, SØF-rapport). Trondheim: Senter for økonomisk forskning. Finansiert av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Akademikerne. Last ned PDF-utgave.
  • Espeland, Harald. (2014) 10-punktsmodellen : Strategisk og kreativ samfunnsutvikling. Molde: Tibe Samfunn, 2014. Les utdrag.
  • Uldahl, Kristina (2015). Mellom modernitet og identitet : Agder-kommuner møter strukturreformen : En analyse av debatten i det offentlige rom, 2015. Fulltekst.

Faglitteratur i norske bibliotek

Her noen søk etter bøker, artikler osv. om kommunereformen og -sammenslåinger. Noen av treffene har lenker til gratis nettutgaver, mens trykte bøker og artikler kan bestilles som fjernlån via det lokale biblioteket:

Annet

Store norske leksikon:

Kommune / Kommuneinndelingen i Norge / Fylkeskommune

Wikipedia:

Kommunereformen i Norge / Kommunestruktur i Norge NB: Pr. 25. nov 2015: “Denne artikkelens objektivitet er omstridt” / Skilsmissekommune / Norges kommuner / Fylkeskommune

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »