I ellevte, eller er det tolvte, time er det kommet ei DEBATTBOK om Kommunereformen. Det dreier seg om boka “Folkestyre eller elitestyre?” som Res Publica lanserte på Litteraturhuset i Oslo 11. april. Blant bidragsyterne er det flere forskere, men også politikere og grasrotaktivister. Boka er overveiende kritisk til ulike deler av reformen og prosessen rundt den, men formålet med den er tydeligvis debatt, noe forlaget vil få fram ved å lenke til anmeldelser, kommentarer og debattinnlegg basert på boka og enkeltartiklene under artikkelen om boka. Og det ser ut til å bli ganske mye.

Forlaget har ikke lagt ut innholdsfortegnelsen, men som en ekstra sørvis tillater vi oss å gjøre det her:

1. Bokas formål, kommunebegrepet og innholdet i boka. Alf-lnge Jansen og Bjarne Jensen

2. Utviklingen av den norske kommuneinndelingen og kommuneinstitusjonen etter 1837. Bjarne Jensen og Alf-lnge Jansen

3. Forslaget om «større og mer robuste kommuner» – et ledd i striden om makten i og over Norge. Alf-lnge Jansen

4. Folketal og folkestyre. Audun Offerdal

5. Innbyggernes tilfredshet med kommunale tjenester og kommunestørrelse. Alexander Berg Erichsen, Bjarne Jensen og Ole Gustav Narud

6. De gode kommuner. Nils Christie

7. Prinsippene for funksjonsfordeling i offentlig sektor og kommuneinndeling. Stein Østre

8. Kompetanse, rekruttering og kommunestørrelse. Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

9. Interkommunalt samarbeid. Bjarne Jensen

10. Barnevern og interkommunalt samarbeid. Mimmi Kvisvik

11. Kommunereform og innsats for lokal samfunnsutvikling. Nils Aarsæther

12. Sammenslåtte kommuner – positivt for regional utvikling? Bjarne Jensen

13. Kommunesammenslåing – en kur for alt? Nina Sandberg

14. Kommuneinndeling i Norge – et dypdykk i utviklingen med sideblikk til andre europeiske land. Per Gunnar Stensvaag

15. Norske kommuner – sammenfatning og konklusjoner. Alf-lnge Jansen og Bjarne Jensen

PS: På portalen presenterer vi det viktigste av både trykte og nettpublisert materiale, både Regjeringas dokumenter, faglig stoff og debattene.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail