Mette Rysjedal, biblioteksjef på Nesodden, fullførte i våres mastergraden i “Bibliotek – styring og ledelse” ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tittelen er Folkebiblioteka og kommunereform – utfordringar i eit leiingsperspektiv. Dette må til nå være det grundigste arbeidet på området.

Rysjedal har ikke hatt som mål å finne fasiten på hvordan bibliotek bør møte situasjonen med kommunesammenslåing, men vi får vite en god del om et antall biblioteksjefers holdninger til reformen og hva de tenker om lokale løsninger og tilpassing. Hun har intervjua 6 biblioteksjefer fra én og samme region. Tidsskriftet Bibliotekaren oppsummerte i juni i år masteroppgaven: “De intervjuede biblioteksjefene viste seg å være positive til kommunereformen, og de forventer også at bibliotek-strukturen blir nokså lik som i dag, selv om noen informanter også åpner for at filialnedleggelser kan forekomme. … Til tross for en positiv innstilling til sammenslåinger, har biblioteksjefene delte meninger om hvilken administrativ organisering de ønsker – og om biblioteksjefen bør være virksomhetsleder eller ligge under kultursjefen. De enes derimot om at større bibliotekorganisasjoner kan gi stordriftsfordeler – og at det ideelle er at flest mulig har kort avstand til sitt biblioteklokale. … Gjenbruk av boksamtaler, samarbeid om tilgang på IT-bibliotekarer og markedsføring nevnes av biblioteksjefene som andre mulige positive følger av en kommunereform”.

– Jeg ble overrasket over inntrykket jeg fikk av at så mange av dem gledet seg til å sette i gang, sa Rysjedal samtidig til Bibliotekaren.

Denne masteren og liknende tekster finner du i seksjonen Bibliotek og kommunestruktur i denne portalen.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »