Hittil har vi inntrykk av at bibliotekmiljøet er overveiende positivt til kommunesammenslåinger. Dem vi har intervjua og skrevet om, har vært mest opptatt av mulighetene i form av flere medarbeidere, økt kompetanse osv. Men så leser vi 25. april i Namdalsavisa et leserinnlegg av biblioteksjef Gro Seltveit i Flatanger i Nord-Trøndelag. Hun er opptatt av utfordringene og problemene og konkluderer med at kommunen og biblioteket hennes bør fortsette som i dag. Biblioteket bør fortsette å samarbeide over kommunegrensene, som de i årevis har gjort i Midtre Namdal.

Om Flatanger sin status i reformprosessen står det på KR sitt oppdaterte “reformkart” at “Namsos, Fosnes, Overhalla, Namdalseid og Flatanger (Midtre Namdal) har utredet sammen. [Flatanger] [h]ar også sondert i retning Fosen og Steinkjer. Behandler videre forhandlinger i begynnelsen av februar” (akkurat det siste kan tyde på at oppdateringen likevel ikke er 100 prosent, men det skjer jo ting hele tida nå).

Seltveit bruker argument som er sentrale blant annet i boka “Folkestyre eller elitestyre?”, som vi nylig presenterte. Hun mener for eksempel at “innbyggernes tilfredshet for de fleste og viktigste tjenestene reduseres når kommunestørrelsen øker. Noe av forklaringen for at kommunestørrelsen har betydning, kan være at innbyggerne i små kommuner lettere kan medvirke og påvirke utviklingen av tjenestene, at de som mottar og yter tjenestene har bedre kjennskap til hverandre og at kontakt og kommunikasjon mellom politikere og administrasjon og innbyggere er enklere i små kommuner”.

Og når det gjelder den økte kompetansen i et “storbibliotek”: “Fagfolkene kan spesialisere seg mer innafor smalere felt, de kan bistå hverandre, lære av hverandre og overlappe hverandre arbeidsmessig. På den annen side: byråkratiet blir større, behovet for koordinering og møteaktivitet øker, lokalkunnskapen hos personalet kan bli svakere, tilgjengelighet for mange av brukerne blir dårligere, og reise- og transportkostnader øker. Det kan bli mer spennende og interessant å jobbe i større miljøer, men større staber vil bruke mer tid på intern kommunikasjon”.

Vi minner om at det er mulig for alle å bruke kommentarfeltet nedenfor til å kommentere, diskutere, stille spørsmål osv.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »