Dokumentene i saken

Statlige dokumenter

Her fins lenker til de sentrale regjerings-/departement- og stortingsdokumentene, til behandlingen av dem og til andre statlige nettressurser:

Oversikt

Tidslinja Prosess og milepæler gir en grov oversikt over prosessen, fra 2014 da Ekspertutvalget la fram sin første delrapport, til planlagt fullføring i 2020. Lenker legges ut når ting har skjedd og dokument er offentliggjort.

Regjeringas samlende nettsted er “kommunereform.no”

Underliggende sider etter tema:

Veileder for lokaldemokrati / Reformarbeidet lokalt og regionalt

Fylkesmennenes tilrådinger

Se også: Artikkel i Aftenposten 10. august 2015: “Seks spørsmål og svar om kommunereformen”.

Se også: Kommunal Rapports “reformkart”; et dynamisk norgeskart der fargekoder viser hvor langt eller kort den enkelte kommunen har kommet i prosessen.

Se også:  Forslaget til nytt inntektssystem for kommunene med høringsfrist 1. mars 2016: Regjeringa kopler ikke dette direkte til kommunereformen, men media og mange andre gjør det, ikke minst kritikere: Regjeringas pressemelding med lenker til dokumentene og til høringssvar.

Se også: Ny kommunelov – med NOU, høringsbrev og -svar.

De viktigste aktuelle dokumentene pr dato

Andre statlige ressurser

  • Fylkesvis oversikt over reformarbeidet – Her på regjeringas nettsted fins det lenker til alle fylkesmennes hjemmesider med bl.a. regionale nyheter og statusrapporter.
  • Det statlige Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling – har innholdsrike sider om Kommunereformen. Senteret bistår departementet og fylkesmennene i denne prosessen og har for øvrig i oppgave “å styrke kommuner og regioner sin evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn”.

Kommunale, tverrkommunale og fylkeskommunale dokumenter

Distriktssenteret legger ut slike dokumenter. De kan enkelt sorteres etter kommune/region og etter utgiver, i tillegg til at det kan søkes i tabellene (ikke i fulltekst i rapportene):

Et utvalg av de mest omtalte utredningene og avtalene (inaktive lenker er fjernet):

  • Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommune
  • Kommunereform i Aust-Agder 2014 – 2016
  • Intensjonsavtale Kommunesammenslåing mellom Leksvik kommune og Rissa kommune
  • Felles politisk plattform for etablering av sammenslått kommune Lardal – Larvik.
  • Intensjonsplan for samling av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Se også Trøndelag i tall, med grunnlagsmateriale for etater og kommuner i de to fylkene.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »