Krav om fortsatt bibliotekdrift i de nåværende kommunene bety mye i debattene om kommunesammenslåing, noe blant annet Georg Arnestad viste til i debatten på bibliotekmøtet i Tromsø i forrige uke. Men mange brukere og lokalpolitikere ser risikoen for å miste biblioteket. Vi gjorde nyhetssøk på orda «bibliotek*» og «kommunereformen» og fikk dette bekrefta. Her er siste ukes fangst, med det nyeste først:

I et leserinnlegg i Jærbladet 16.3. reagerer Kommunestyregruppen i Klepp AP på at «nei-siden i Klepp» blant annet mener det er «Risiko for at biblioteket forsvinn». Biblioteket er her i godt selskap. Det nevnes sammen med «auka administrasjon [vil] gje dyrare tenester», Ein sterkare administrasjon som får meir makt, Klepp Energi … går ei usikker tid i møte og «Nye kostnader aukar risikoen for eigedomsskatt». Nei-sidas innlegg ligger i nettutgaven, men ikke AP-ernes svar.

I Halden Arbeiderblad 16.3. skriver lederen av Aremark SP at etter sammenslåing med Halden vil «først … trolig ungdomsskolen forsvinne, deretter ryker antageligvis sykehjem, bibliotek, NAV og barnevernet».

I Moss Avis 14.3. handler det om Hobøl, som har en intensjonsavtale med fem kommuner i Indre Østfold (jamfør også reportasjen vi nylig hadde med biblioteksjefene i disse kommunene). I Hobøl er FrP et ja-parti, og i et leserinnlegg skriver en Frp-representant at «Noen av sakene vi har krevd i forhandlingene er at det skal bygges en idrettshall, bevare skolestruktur, opprettholde lokale servicetorg og bibliotek».

I Innherad 14.3. er de opptatt av en nylig inngått avtale mellom Verdal, Levanger og Frosta. Her står det at både NAV, kino og bibliotek skal det beholdes på alle tre plasser.

I Namdalsavisa 11.3. viser en SV-er og storkommunemotstander til den danske kommunereformen i 2007 og konstaterer at «En har stengt 100 biblioteker og lagt ned 400 skoler» (i papiravisa og i Atekst).

For øvrig minner vi om at vi har et eget punkt om den danske reformen nederst her i kunnskapsportalen. Og under «Blogg-stikkord» (i venstre kolonne) er «Danmark» et eget stikkord.

Svelvikposten 10.3. har vært på folkemøte i Svelvik om den eventuelle sammenslåinga med Drammen. En lokal Venstrepolitiker innrømmer at «jeg har lært at vi har flere tjenestetilbud enn jeg hadde tenkt på, og at folk er veldig opptatt av de. Det var bekymringer for bl.a. Gjenbruksstasjon, bibliotek, musikkskole, svømmehall for å nevne noe».

Avisa Viggen 10.3. siterer fra et folkemøte der forfatteren Egil Ulateig stilte spørsmål om bibliotekas skjebne til styringsgruppa for kommunereformen i Lesja og Dovre. «Han viste til lave utlånstall, både i Lesja og Dovre». «Vi må se hva vi vil med et bibliotektilbud på Dovre» sier en lokal senterpartist: «å ha et lignende tilbud som på Dombås blir veldig dyrt». I alle fall er «det … av arbeidsgruppene foreslått å beholde bibliotekene (i papiravisa og i Atekst).

– – – – –

I Kommunal Rapports «reformkart» kan man ved å klikke på den enkelte kommunen finne oppdatert informasjon om den eller de eventuelle samslåingskonstellasjonene kommunen er involvert i og hvor langt prosessene er kommet, eventuelt om de er stoppet opp og sammenslåing er uaktuelt. Lenke til KRs kart ligger i portalen vår under Dokumentene i saken > Oversikt.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »