Vi har nå i starten av 2018 hatt en spørrerunde til fylkesbibliotek i hele landet, og til folkebibliotekene rundt i Trøndelag. De svarene vi har fått inn viser at: Bibliotekprosessene i 2020-kommunene er så vidt i gang; Bibliotek kobles gjerne inn i prosjektgrupper for kultur; Noen bibliotek har tatt en proaktiv rolle.

Fylkesbibliotekene tilbyr sin støtte til bibliotekene som skal inn i utviklingsarbeidet, men foreløpig har det ikke vært mange henvendelser. Det kan virke som om det er en noe avventende holdning i noen kommuner, men utover i 2018 vil nok flere bibliotek og kulturenheter få oppdrag fra sine kommuner. Vi anbefaler at dere ikke avventer beskjed, men heller tar kontakt med hverandre og med overordnede for å få signal om hva som forventes, og for å klarere at bibliotekene kan starte med kartlegging og kreative prosesser. Dette vil også være en viktig påminnelse om at bibliotekene skal ha sin rettmessige plass i forberedelsene til sammenslåingen.

I Østfold har fylkesbiblioteket ansvar for kommunereformprosjektet «Fra seks til en», hvor samarbeidsprosess, strategisk kompetanseplanlegging og stedsutvikling er nøkkelord. Prosjektet startet med kick-off-besøk til Tøyen og Furuset. Bibliotekene i de største byene våre rommer mye spennende lokalsamfunnsutvikling som vi kan lære av. Akkurat nå er prosjektkommunenes kompetanseplan under ferdigstilling og det er inngått samarbeid med BYLIVsenteret.

I Trøndelag har vi prosjektet «Nye kommuner – bibliotek i nye roller». Et viktig mål har vært å bidra til kunnskapsbaserte beslutninger om bibliotek i kommuner som skal sammenslås. Nettstedet www.kommunereformogbibliotek.no er laget av Anders Ericson, og er vårt redskap for å spre kunnskap og informasjon. Et annet sentralt tiltak har vært utvikling av et prosessverktøy for bibliotekutvikling i samarbeid med Grete Bergh. Bibliotekene i kommunene som fra 2020 skal hete Namsos og Orkland var først ute og fikk innføring i prosessverktøyet, mens Vikna og Nærøy nylig hadde et første oppstartsmøte sammen med fylkesbiblioteket. Prosessverktøyet legger til rette for både systematisk gjennomgang av alle deler av et biblioteks virksomhet, og for kreative prosesser for å tenke nytt sammen. Namsos har kommet et stykke på vei, og har en fordel siden spørsmålet om framtidig biblioteksjef allerede er avklart. Da faller det naturlig hvem som skal lede arbeidet fram mot ny organisering på bibliotekområdet. De fleste vil ikke ha framtidig ledelse avklart før nærmere 2020. I mellomtiden kan det være en løsning å bli enige om eller få utpekt hvem som skal lede utredningsarbeidet, slik det ble gjort ved sammenslåingen av fylkeskommunene i Trøndelag.

Både Namsos og Vikna/Nærøy ligger i Namdalen – og bibliotekene har lang erfaring med samarbeid i Namdalsbibliotekene. Det er mange bibliotek rundt i Norge som har jobbet svært godt med samarbeid på tvers av kommunene, ofte med fylkesbiblioteket som støttespiller. Det meldes fra blant annet Hordaland at langvarig satsing på biblioteksamarbeid antas å være en fordel ved kommunesammenslåing.

Fra 1.1.2020 får vi 47 nye kommuner i Norge. Når dagens 422 kommuner skal bli til 356 berører det 117 kommuner. Ni av disse nye er i Trøndelag. Det blir svært spennende å følge med på prosessene videre. Heldigvis virker det som om den rådende holdningen rundt i kommunene er at nærbibliotekene må beholdes når sterke lokalsamfunn er et mål.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »