50 deltakere fra hele landet

50 deltakere fra hele landet

Fagdagen om kommunereform og bibliotek samlet 50 deltakere fra hele landet den 8. februar 2019. Møtet ble holdt i Kimen kulturhus i Stjørdal, og ble strømmet – rundt 20 deltakere fulgte eller var innom programlenken i løpet av dagen.

Deltakerne gav positiv respons på opplegget, og deltok aktivt i dialogkaféen mot slutten av dagen. Innledningene utfylte hverandre på den måten at vi fikk beskrivelser av ulike synsvinkler, ulike typer kommunal organisering, ulike prosessforløp, bibliotek i ulike deler av landet og i kommuner av ulik størrelse. Mange knyttet nye kontakter – og det ble uttrykt behov for å fortsette utvekslingen av erfaringer og idéer med andre bibliotek som berøres av kommunereformen.

Presentasjonene og strømmingen ligger nå her.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Fagdag om bibliotek i kommunereformen

Fagdag om bibliotek i kommunereformen

Er du biblioteksjef i en kommune som er berørt av kommunereformen? Har du et ansvar for sammenslåingen på bibliotek- og kulturfeltet? Meld deg på den landsdekkende fagdagen om bibliotek i kommunereformen  den 8. februar i Stjørdal! Påmeldingsfristen er forlenget til 21. januar.

Fagdagen er en del av prosjektet “Nye kommuner – bibliotek i nye roller” som er finansiert av Nasjonalbiblioteket. Vi er derfor særlig glade for at nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre bidrar med inspirasjonsforedrag for alle som nå er midt i en forandringstid.

Ved starten av kommunereformen hadde fylkesmennene et betydelig ansvar for å initiere utredninger og intensjonsavtaler. Inge Ryan var fylkesmann i gamle Nord-Trøndelag i denne fasen. Nå har han gått over i ny rolle som rådmann i Namsos og ansvarlig for sammenslåingen med Fosnes og Namdalseid. Dette gir en perspektivrikdom vi gjerne vil lære av. Inge Ryan har dessuten i alle år vist et brennende engasjement for bibliotek, lesing og gode tjenester i distriktene. Han vil innlede vår fagdag.

Når vi på fylkesbiblioteket spør hva som trengs i møtet med kommunereformen, så er det mange som svarer: “Vi vil så gjerne høre om andres erfaringer!” Det er ikke så mange som ligger foran i løypa, men nå et år før sammenslåingen er det mye å dele om planer, tanker og prosesser. Dette blir det god anledning til i en egen dialogkafé.

Vi har fått med oss et lag av innledere som representerer bibliotek og kommuner av ulik størrelse – og fra ulike deler av landet:

Kristin Stran Iden er biblioteksjef i Lenvik kommune – som blir en del av nye Senja;

Siri Tidemann Naalsund er biblioteksjef i Asker kommune, som får med Hurum og Røyken fra 1.1.2020;

Fra prosjektorganisasjonen for nye Orkland kommune har vi med enhetsleder for kultur Kai Roger Magnetun;

Østfold fylkesbibliotek og Anne Berit Brandvold bidrar med erfaringer og idéer fra prosjektet “Fra seks til en”.

Kommer du også?

Påmelding her.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Hvilke spørsmål om bibliotek og demokrati trenger vi forskning på?

Hvilke spørsmål om bibliotek og demokrati trenger vi forskning på?

Distriktssenteret tar initiativ til forskning for å sikre relevant kunnskap om kommunen som bosted, arbeidssted og fritidssted. Hvilke spørsmål bør være med om bibliotekets rolle for demokrati, kompetanse og livskvalitet skal dekkes? Hva mener dere Distriktssenteret bør spørre om?

Gi innspill direkte til Distriktssenteret – gjerne med kopi til meg og prosjektet «Nye kommuner – bibliotek i nye roller».

Dere kan også melde dere på Distriktssenterets verksteder om kunnskapsbehov:

Steinkjer 25. september https://www.facebook.com/events/944642805743897/

Sogndal 19. september https://www.facebook.com/events/263682781143600/

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Lokaldemokratikonferanse for nye kommuner

Lokaldemokratikonferanse for nye kommuner

Regjeringens prosjekt ” Fremtidens lokaldemokrati” arrangerer lokaldemokratikonferanse for nye kommuner den 25. og 26. september 2018. Konferansen er lagt til Trondheim, og er åpen for alle nye kommuner. Prosjektkommunene får dekket deltakelse for inntil sju personer. Bibliotekenes rolle i lokaldemokratiet er viktig å få belyst i konferansen dypdykk – temasamtaler, og særlig bibliotekansatte i prosjektkommunene bør sjekke om de har anledning til å delta. Program og påmeldingsinformasjon finnes her. Nye kommuner som er med i “Fremtidens lokaldemokrati”, og informasjon om prosjektet, ser dere her.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »