Fagdag om bibliotek i kommunereformen

Fagdag om bibliotek i kommunereformen

Er du biblioteksjef i en kommune som er berørt av kommunereformen? Har du et ansvar for sammenslåingen på bibliotek- og kulturfeltet? Meld deg på den landsdekkende fagdagen om bibliotek i kommunereformen  den 8. februar i Stjørdal! Påmeldingsfristen er forlenget til 21. januar.

Fagdagen er en del av prosjektet “Nye kommuner – bibliotek i nye roller” som er finansiert av Nasjonalbiblioteket. Vi er derfor særlig glade for at nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre bidrar med inspirasjonsforedrag for alle som nå er midt i en forandringstid.

Ved starten av kommunereformen hadde fylkesmennene et betydelig ansvar for å initiere utredninger og intensjonsavtaler. Inge Ryan var fylkesmann i gamle Nord-Trøndelag i denne fasen. Nå har han gått over i ny rolle som rådmann i Namsos og ansvarlig for sammenslåingen med Fosnes og Namdalseid. Dette gir en perspektivrikdom vi gjerne vil lære av. Inge Ryan har dessuten i alle år vist et brennende engasjement for bibliotek, lesing og gode tjenester i distriktene. Han vil innlede vår fagdag.

Når vi på fylkesbiblioteket spør hva som trengs i møtet med kommunereformen, så er det mange som svarer: “Vi vil så gjerne høre om andres erfaringer!” Det er ikke så mange som ligger foran i løypa, men nå et år før sammenslåingen er det mye å dele om planer, tanker og prosesser. Dette blir det god anledning til i en egen dialogkafé.

Vi har fått med oss et lag av innledere som representerer bibliotek og kommuner av ulik størrelse – og fra ulike deler av landet:

Kristin Stran Iden er biblioteksjef i Lenvik kommune – som blir en del av nye Senja;

Siri Tidemann Naalsund er biblioteksjef i Asker kommune, som får med Hurum og Røyken fra 1.1.2020;

Fra prosjektorganisasjonen for nye Orkland kommune har vi med enhetsleder for kultur Kai Roger Magnetun;

Østfold fylkesbibliotek og Anne Berit Brandvold bidrar med erfaringer og idéer fra prosjektet “Fra seks til en”.

Kommer du også?

Påmelding her.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Hvilke spørsmål om bibliotek og demokrati trenger vi forskning på?

Hvilke spørsmål om bibliotek og demokrati trenger vi forskning på?

Distriktssenteret tar initiativ til forskning for å sikre relevant kunnskap om kommunen som bosted, arbeidssted og fritidssted. Hvilke spørsmål bør være med om bibliotekets rolle for demokrati, kompetanse og livskvalitet skal dekkes? Hva mener dere Distriktssenteret bør spørre om?

Gi innspill direkte til Distriktssenteret – gjerne med kopi til meg og prosjektet «Nye kommuner – bibliotek i nye roller».

Dere kan også melde dere på Distriktssenterets verksteder om kunnskapsbehov:

Steinkjer 25. september https://www.facebook.com/events/944642805743897/

Sogndal 19. september https://www.facebook.com/events/263682781143600/

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Lokaldemokratikonferanse for nye kommuner

Lokaldemokratikonferanse for nye kommuner

Regjeringens prosjekt ” Fremtidens lokaldemokrati” arrangerer lokaldemokratikonferanse for nye kommuner den 25. og 26. september 2018. Konferansen er lagt til Trondheim, og er åpen for alle nye kommuner. Prosjektkommunene får dekket deltakelse for inntil sju personer. Bibliotekenes rolle i lokaldemokratiet er viktig å få belyst i konferansen dypdykk – temasamtaler, og særlig bibliotekansatte i prosjektkommunene bør sjekke om de har anledning til å delta. Program og påmeldingsinformasjon finnes her. Nye kommuner som er med i “Fremtidens lokaldemokrati”, og informasjon om prosjektet, ser dere her.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Bibliotek i kommunereformen – hva skjer?

Bibliotek i kommunereformen – hva skjer?

Vi har nå i starten av 2018 hatt en spørrerunde til fylkesbibliotek i hele landet, og til folkebibliotekene rundt i Trøndelag. De svarene vi har fått inn viser at: Bibliotekprosessene i 2020-kommunene er så vidt i gang; Bibliotek kobles gjerne inn i prosjektgrupper for kultur; Noen bibliotek har tatt en proaktiv rolle.

Fylkesbibliotekene tilbyr sin støtte til bibliotekene som skal inn i utviklingsarbeidet, men foreløpig har det ikke vært mange henvendelser. Det kan virke som om det er en noe avventende holdning i noen kommuner, men utover i 2018 vil nok flere bibliotek og kulturenheter få oppdrag fra sine kommuner. Vi anbefaler at dere ikke avventer beskjed, men heller tar kontakt med hverandre og med overordnede for å få signal om hva som forventes, og for å klarere at bibliotekene kan starte med kartlegging og kreative prosesser. Dette vil også være en viktig påminnelse om at bibliotekene skal ha sin rettmessige plass i forberedelsene til sammenslåingen.

I Østfold har fylkesbiblioteket ansvar for kommunereformprosjektet «Fra seks til en», hvor samarbeidsprosess, strategisk kompetanseplanlegging og stedsutvikling er nøkkelord. Prosjektet startet med kick-off-besøk til Tøyen og Furuset. Bibliotekene i de største byene våre rommer mye spennende lokalsamfunnsutvikling som vi kan lære av. Akkurat nå er prosjektkommunenes kompetanseplan under ferdigstilling og det er inngått samarbeid med BYLIVsenteret.

I Trøndelag har vi prosjektet «Nye kommuner – bibliotek i nye roller». Et viktig mål har vært å bidra til kunnskapsbaserte beslutninger om bibliotek i kommuner som skal sammenslås. Nettstedet www.kommunereformogbibliotek.no er laget av Anders Ericson, og er vårt redskap for å spre kunnskap og informasjon. Et annet sentralt tiltak har vært utvikling av et prosessverktøy for bibliotekutvikling i samarbeid med Grete Bergh. Bibliotekene i kommunene som fra 2020 skal hete Namsos og Orkland var først ute og fikk innføring i prosessverktøyet, mens Vikna og Nærøy nylig hadde et første oppstartsmøte sammen med fylkesbiblioteket. Prosessverktøyet legger til rette for både systematisk gjennomgang av alle deler av et biblioteks virksomhet, og for kreative prosesser for å tenke nytt sammen. Namsos har kommet et stykke på vei, og har en fordel siden spørsmålet om framtidig biblioteksjef allerede er avklart. Da faller det naturlig hvem som skal lede arbeidet fram mot ny organisering på bibliotekområdet. De fleste vil ikke ha framtidig ledelse avklart før nærmere 2020. I mellomtiden kan det være en løsning å bli enige om eller få utpekt hvem som skal lede utredningsarbeidet, slik det ble gjort ved sammenslåingen av fylkeskommunene i Trøndelag.

Både Namsos og Vikna/Nærøy ligger i Namdalen – og bibliotekene har lang erfaring med samarbeid i Namdalsbibliotekene. Det er mange bibliotek rundt i Norge som har jobbet svært godt med samarbeid på tvers av kommunene, ofte med fylkesbiblioteket som støttespiller. Det meldes fra blant annet Hordaland at langvarig satsing på biblioteksamarbeid antas å være en fordel ved kommunesammenslåing.

Fra 1.1.2020 får vi 47 nye kommuner i Norge. Når dagens 422 kommuner skal bli til 356 berører det 117 kommuner. Ni av disse nye er i Trøndelag. Det blir svært spennende å følge med på prosessene videre. Heldigvis virker det som om den rådende holdningen rundt i kommunene er at nærbibliotekene må beholdes når sterke lokalsamfunn er et mål.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »