Aller siste nytt om kommunereformen

Aller siste nytt om kommunereformen

Denne portalen om kommunereformen og biblioteket har to typer innhold; kunnskapsportalen med relevante lenker til alt fra regjeringsdokumenter, via forsking til nyhetsmedia og bloggen der vi omtaler det aller viktigste som skjer, med vekt på det som berører biblioteket. Men i tillegg har vi en helt aktuell og oppdatert nyhetsstrøm om reformen fra alle slags nettmedier. Denne finnes i menyen oppe til høyre, ved å klikke Siste nytt. Her er oppslag om bibliotek ikke framhevet.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Bibliotekbevaring på lederplass

Bibliotekbevaring på lederplass

I Indre Østfold har det vært mye “att og fram” med sammenslåingssonderinger, noe vi også har vært opptatt av her på portalen. Og mer kan det bli når fylkesmannen har sagt sitt, blant annet om at to kommuner uten felles grense (Askim og Hobøl) vil slå seg sammen. Om vi ser til den tilsvarende danske reformen for ti år siden, er det grunn til angst for biblioteknedlegging som resultat av kommunefusjoner, noe også Fagforbundets Mette Henriksen Aas påpekte i juni. Men for Indre Østfolds del er det i alle oppløftende med sånne lederartikler som i dagens Smaalenenes Avis, der man konkluderer:

“Uansett hva som skjer med kommunesammenslåinger i Indre Østfold er det viktig at samtlige bibliotek beholdes. Uansett hva som skjer med kommuneøkonomien rundt om må ikke sparetiltak ramme innbyggernes leselyst, for ikke å si lyst til å ta til seg nye impulser og nye tanker. Og uansett må bibliotekene få sjansen til å utvikle seg, skape nye arrangementer, bedre plattformer, følge tidsånden. Man kan finne mye nyttig og bra på nettet, men det er på biblioteket man får den beste hjelpen og veiledningen til livslang leseglede”.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Samleside med fylkesmennenes tilrådinger

Samleside med fylkesmennenes tilrådinger

Avisene har så smått begynt å “lekke” om høstens politiske thriller (i tillegg til den i USA): – Hva vil fylkesmennene foreslå? Vil de respektere de lokale avgjørelsene eller foreslå storkommuner helt etter egne vurderinger?

Kortversjonen av fylkesmennenes oppdrag i denne fasen av reformen lyder: “Innen 1. oktober 2016 skal fylkesmennene vurdere om kommunenes vedtak er i tråd med målene for reformen og gi en tilrådning om kommunestrukturen i fylket, slik stortingsflertallet har bedt om”.

Foreløpig har bare fylkesmannen i Vestfold levert, men de andre kommer nå på løpende bånd og avsluttes med Sogn og Fjordane og Buskerud nøyaktig innen fristen 1. oktober. Departementet samler lenker til alle tilrådingene på en egen side.

I portalen har vi lagt denne lenka under Dokumentene i saken > Statlige dokumenter.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Nyttig i prosessene: “Trøndelag i tall”

Nyttig i prosessene: “Trøndelag i tall”

Trøndelagsfylkene har nå sammen gitt ut annen utgave av publikasjonen “Trøndelag i tall“. Etter at det nylig ble vedtatt å slå sammen Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker er det behov for å løfte fram felles overordnede mål for regionen. Og ifølge introduksjonen har fylkene som “ambisjon å skape bevissthet om regionens egne kvaliteter og fortrinn og dermed gi et grunnlag for sterkere strategisk samordning”.

Vi har spurt de to fylkesbiblioteksjefene om nytten av denne publikasjonen:

Hildegunn Hestnes i Sør-Trøndelag er opptatt av hva den inneholder i tillegg til bibliotek:

– Den tegner et bilde av demografi, arbeids- og næringsliv, skole, utdanning, bibliotek, kultur, helse med mer i alle kommunene i begge dagens fylker. Beskrivelser og tallmateriale er et godt grunnlag for best mulige tjenester og samarbeidsformer på bibliotekområdet i framtidens Trøndelag. Det er viktig at bibliotekene husker på publikasjonen og alt den forteller om kommunene, når de skal begynne å lete etter fakta om sin kommune, nabokommune osv.

Kristin Storvig i Nord-Trøndelag er også prosjektleder for «Nye kommuner – bibliotek i nye roller»:

– Bibliotekopplysningene i “Trøndelag i tall” er også viktige som synliggjøring av oss for våre aktive og potensielle samarbeidspartnere, slik tallene på andre områder er viktig synliggjøring og kunnskapsgrunnlag for vårt eget utviklingsarbeid på bibliotekområdet. Det som står om bibliotek har kommet fra fylkesbibliotekene, men det er klart at flere tema kunne vært utdypet, for eksempel antall arrangement, fjernlån, prosjektvirksomhet, leseaktiviteter for barn og unge, bibliotek og integrering med mer.

Vi fylkesbibliotekene er jo nå i gang med en prosess der vi skal inn i alle detaljer i de to organisasjonene, og vi skal gjøre vurderinger og foreslå løsninger for en ny, sammenslått bibliotekenhet. “Trøndelag i tall” blir viktig når vi kommer så langt at vi skal tenke konsekvenser og best mulig tilrettelegging for god bibliotekutvikling og gode regionale tjenester også i framtiden.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Nytt KR-kart viser kommuner med VEDTAK

Nytt KR-kart viser kommuner med VEDTAK

Vi har tidligere flere ganger vist til Kommunal Rapports “reformkart” som skal være ajourført når det gjelder de ulike fasene av de lokale prosessene. Vi har likevel savna avmerking av nye kommuner, der det innen ferien har vært gjort positive politiske vedtak om sammenslåing. Men nå finner vi en versjon av dette kartet på en annen adresse, der de nye vedtaka er med, fortsatt markert med grønn farge.

NB: Som KR sier i denne oversiktsartikkelen fra 1. juli, er det mange av de med vedtak om sammenslåing som per i dag ikke har noen å slå seg sammen med.

Husk også at Distriktssenteret har en tilsynelatende godt ajourholdt lenkeliste til alle intensjonsavtalene som er inngått.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »