Fagdagen om kommunereform og bibliotek samlet 50 deltakere fra hele landet den 8. februar 2019. Møtet ble holdt i Kimen kulturhus i Stjørdal, og ble strømmet – rundt 20 deltakere fulgte eller var innom programlenken i løpet av dagen.

Deltakerne gav positiv respons på opplegget, og deltok aktivt i dialogkaféen mot slutten av dagen. Innledningene utfylte hverandre på den måten at vi fikk beskrivelser av ulike synsvinkler, ulike typer kommunal organisering, ulike prosessforløp, bibliotek i ulike deler av landet og i kommuner av ulik størrelse. Mange knyttet nye kontakter – og det ble uttrykt behov for å fortsette utvekslingen av erfaringer og idéer med andre bibliotek som berøres av kommunereformen.

Presentasjonene og strømmingen ligger nå her.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »