Velkommen

I denne portalen finner du både informasjon om Kommunereformen generelt og om folkebiblioteket og reformen spesielt. Her ligger lenker til den politiske behandlinga, til diverse kunnskap om de aktuelle del-emnene og til debattene og grasrotbevegelsene m.m. i media, i nettfora osv. Ting som ikke alt ligger på Nettet, forsøker vi å få tak i og legger ut.

Send oss lenker til ting du mener mangler, eller også sjølve dokumentene, til: frilanders [at] gmail.com (vi skanner også trykt materiale og legger ut). Og på forhånd takk for tips om feil, døde lenker og lignende.

Bibliotekbevaring på lederplass

Bibliotekbevaring på lederplass

I Indre Østfold har det vært mye "att og fram" med sammenslåingssonderinger, noe vi også har vært opptatt av her på portalen. Og mer kan det bli når fylkesmannen har sagt sitt, blant annet om at to kommuner uten felles grense (Askim og Hobøl) vil slå seg sammen. Om vi...

les mer
Samleside med fylkesmennenes tilrådinger

Samleside med fylkesmennenes tilrådinger

Avisene har så smått begynt å "lekke" om høstens politiske thriller (i tillegg til den i USA): - Hva vil fylkesmennene foreslå? Vil de respektere de lokale avgjørelsene eller foreslå storkommuner helt etter egne vurderinger? Kortversjonen av fylkesmennenes oppdrag i...

les mer
Nyttig i prosessene: «Trøndelag i tall»

Nyttig i prosessene: «Trøndelag i tall»

Trøndelagsfylkene har nå sammen gitt ut annen utgave av publikasjonen "Trøndelag i tall". Etter at det nylig ble vedtatt å slå sammen Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker er det behov for å løfte fram felles overordnede mål for regionen. Og ifølge introduksjonen har...

les mer
Nytt KR-kart viser kommuner med VEDTAK

Nytt KR-kart viser kommuner med VEDTAK

Vi har tidligere flere ganger vist til Kommunal Rapports "reformkart" som skal være ajourført når det gjelder de ulike fasene av de lokale prosessene. Vi har likevel savna avmerking av nye kommuner, der det innen ferien har vært gjort positive politiske vedtak om...

les mer
Også fylkesbibliotekfusjon i nye Trøndelag

Også fylkesbibliotekfusjon i nye Trøndelag

8. juni vedtok Stortinget at Nord- og Sør-Trøndelag fylker skal slås sammen og bli et operativt Trøndelag fylke fra 1. januar 2018. De to fylkesbiblioteka har i første omgang fått i oppgave å beskrive og vurdere bibliotekområdets nåværende organisering,...

les mer
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »